Спортен Център Люлин

Рецепция фитнес: +359 2 9251030
Управител спортна зала: +359 87 8357308

Промоции

Промоции

Месечна карта за Фитнес без ограничение - 35 лв.Copyright 2014 © www.lulinsport.bg
Created by: 123.bg